logo

Black White Yellow (1957) | Oil on Canvas | 50 x 100 cm

Previous Next